چهار بند گزارش از اولین همایش PHP در ایران

دیروز همراه با همسرم، حوریه جعفری در اولین همایش PHP ایران شرکت کردیم: برنامه نویسی که از نعمت “دیدن” محروم بود: پرهام دوستدار ارائه ی بسیار خوب و جذابی داشت. سخنرانی اش را با انرژی بخشی به حضار شروع کرد و در ادامه اشاره ای […]

بیشتر بخوانید

اولین جلسه همفکر در کرج

حدود دو ماهی می شود که با همفکر آشنا شده ام. چهارشنبه، ششم اسفندماه ۹۳، برای اولین بار در همفکر شرکت کردم، درست در شبی که یکسالگی اش را جشن گرفتند. همان شب در مورد برگزاری همفکر در کرج، تصمیمم را قطعی کرده و به […]

بیشتر بخوانید

معرفی کتابی برای انتخاب یک شعار موثر

اگر فقط سه ثانیه برای ارائه پیشنهاد خوب فرصت داشته باشید، چه خواهید گفت؟ اگر زبان تان در آن لحظه بند بیاید و چیزی به ذهن تان نرسد چه کابوسی به وجود خواهد آمد؟ این کابوس وحشتناک تاکنون برای افراد بسیار زیادی به وجود آمده […]

بیشتر بخوانید

حمید توکلی، سی سال بعد

ابتدا این مطلب رو مطالعه فرمایید: ارزش نقاشی و نگارش در مصاحبه استخدامی یک بار بعد از چند مصاحبه ی استخدامی دیگر، زمانی که با کارفرما برای جمع بندی نتایج مصاحبه ها جلسه داشتیم، کارفرمای محترم بعد از مشاهده ی نقاشی های جدیدی که متقاضیان […]

بیشتر بخوانید

من کرایه ی شما رو حساب میکنم

  امروز…   سوار تاکسی بودم، کیف پولمو درآوردم و دیدم پول خردم تموم شده و فقط چند تا ده تومنی دارم. کمتر پیش میاد که این طوری بشه، معمولا از قبل پول خرد آماده میکنم. در هر صورت یه ده تومنی دادم به آقای راننده، […]

بیشتر بخوانید