دسته: کتاب

شهریور ۳۱, ۱۳۹۶ / / کتاب
شهریور ۳۱, ۱۳۹۶ / / کتاب
شهریور ۳۱, ۱۳۹۶ / / کتاب

 

عصر جمعه، دوازدهم اردیبهشت ماه، به همراه همسرم، خواهرم و خواهر همسرم از نمایشگاه بین المللی کتاب بازدید کردیم. من و همسرم این بار هدفمندتر از سال های گذشته به نمایشگاه رفتیم؛ پیش از مراجعه لیستی از کتاب ها و انتشارات را تهیه نموده و بر اساس آن از ۱۰ غرفه دیدن کردیم، در نهایت نیز ادامه مطلب… ده غرفه، شش کتاب

شهریور ۳۱, ۱۳۹۶ / / کتاب