برنامه‌های رادیویی صدا و سیما
 • رادیو گفتگو؛ برنامه ضرب سکه | عنوان: استارتاپ ها موتور متحرک اقتصاد دانش بنیان، 21 مهر 97
 • رادیو گفتگو؛ برنامه ضرب سکه | عنوان: برندینگ چیست و چگونه اتفاق میافتد؟، 28 مهر 97
 • رادیو گفتگو؛ برنامه ضرب سکه | عنوان: چگونه برند خود را با کمترین هزینه مطرح کنیم؟، 17 آذر 97
 • رادیو گفتگو؛ برنامه ضرب سکه | عنوان: تکنیک هایی برای فروش بیشتر شرکت های استارتاپی، 15 دی 97
 • رادیو ایران؛ برنامه میزبان | عنوان: اقتصاد و فناوری اطلاعات، 22 دی ماه 97
 • رادیو ایران؛ برنامه میزبان | عنوان: تاثیر استارتاپ ها در اقتصاد ایران، 22 دی ماه 97
 • رادیو البرز | عنوان: راهکارهای شروع کارآفرینی، 25 دی 97
 • رادیو جوان؛ برنامه اپ و گپ | عنوان: برندسازی استارتاپ ها، 23 اسفند 97
 • رادیو گفتگو؛ برنامه ضرب سکه | عنوان: انتخاب نام برند، برندسازی با كمترین هزینه و ماندگارترین برند 17 فروردین 98
 • رادیو گفتگو؛ برنامه ضرب سکه | عنوان: خلاقیت و نوآوری، جوانان و رونق تولید، 31 فروردین 98
 • رادیو گفتگو؛ برنامه ضرب سکه | عنوان: استمرار، دانش ِحرکت، کارآفرینی، 28 اردیبهشت 98
 • رادیو گفتگو؛ برنامه ضرب سکه | عنوان: کسب و کارهای نوپا، از دانش تا تجاری سازی، 2 شهریور 98
 • رادیوگفتگو؛ برنامه ضرب سکه | عنوان: اشتغالزایی و سلامت جامعه در گرو سرمایه گذاری های چند نفره، 30 شهریور 98
 • رادیو البرز؛ چرخش مثلث | عنوان: موفقیت در زمینه مشاوره برندسازی، 20 مهر 98
 • رادیو گفتگو؛ برنامه ضرب سکه | عنوان: سرمایه گذاری بدون پول، 20 مهر 98
 • رادیو البرز؛ برنامه رادیو خونه | عنوان: کارآفرینی، ۱۴ آذر
 • رادیو گفتگو؛ برنامه ضرب سکه | عنوان: کاربرد اقتصاد هوشمند شهری و رونق تولید، 7 دی 98
 • رادیو گفتگو؛ برنامه ضرب سکه | عنوان: نقش خرید ایده‌های خلاقانه در ارتقاء کسب و کار، 25 مرداد 99
 • رادیو گفتگو؛ برنامه هشتگ گفتگو | عنوان: اینفلوئنسرها، بنرهای تبلیغی در فضای مجازی، 16 شهریور 99
 • رادیو گفتگو؛ برنامه ضرب سکه | عنوان: اثر نامولوژی و ثبت برند در توسعه کسب و کارها، 22 شهریور 99
 • رادیو گفتگو؛ برنامه ضرب سکه | عنوان: نقش نامولوژی و طراحی لوگو در برندینگ و توسعه ملی، 19 مهر 99
 • رادیو گفتگو؛ برنامه ضرب سکه | عنوان: اقتصاد خلاق موتور محرک کارآفرینی و اشتغال پایدار، 22 آذر 99
 • رادیو گفتگو؛ برنامه ضرب سکه | عنوان: جوانان خلاقِ نسل زِد، کلید جهش تولید، 99
اینستاگرام حمید توکلی