رادیو جوان
  • رادیو جوان؛ برنامه اپ و گپ | برندسازی استارتاپ‌ها با حضور حمید توکلی | 23 اسفند 97
رادیو ایران
  • رادیو ایران؛ برنامه میزبان | اقتصاد و فناوری اطلاعات | 22 دی ماه 97
  • رادیو ایران؛ برنامه میزبان | تاثیر استارتاپ‌ها در اقتصاد ایران | 22 دی ماه 97
رادیو البرز
  • رادیو البرز؛ چرخش مثلث | عنوان: موفقیت در زمینه مشاوره نامولوژی ، 20 مهر 98
  • رادیو البرز | عنوان: راهکارهای شروع کارآفرینی، 25 دی 97
  • رادیو البرز؛ برنامه رادیو خونه | عنوان: کارآفرینی، ۱۴ آذر
رادیو گفتگو
اینستاگرام حمید توکلی