اردیبهشت ۵, ۱۳۹۶ / / دسته‌بندی نشده
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۶ / / کتاب
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۶ / / کتاب
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۶ / / دسته‌بندی نشده
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۶ / / دسته‌بندی نشده
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۶ / / فرهنگی، اجتماعی

 

امروز…   سوار تاکسی بودم، کیف پولمو درآوردم و دیدم پول خردم تموم شده و فقط چند تا ده تومنی دارم. کمتر پیش میاد که این طوری بشه، معمولا از قبل پول خرد آماده میکنم. در هر صورت یه ده تومنی دادم به آقای راننده، ایشون گفتند که خرد ندارم. ناچار شدم برگردم عقب و از کسانی که پشت من نشسته بودند تقاضای ادامه مطلب… من کرایه ی شما رو حساب میکنم