نگارش و تولید محتوا
  • نویسنده کتاب نامولوژی - 1400
  • نگارش مقالات تخصصی در روزنامه دنیای اقتصاد، مجله دنیای برند، ماهنامه چاپ و تبلیغات، مجله یادآفرین، نارنجی و ... – از 91
  • نگارش بیش از 50 نقد و بررسی از نحوه برندسازی برندهای ایرانی، برندسازی شخصی، شهری و ... در نامی‌نیک.کام – از 91
  • نگارش کتابچه های "سئو در سه جمله"، "عمو پاندا" و "دیوان سئو" و نشر در اینترنت با بیش از 40 هزار دانلود – 90 تا 91
  • نگارش کتابچه برندسازی اینترنتی و نشر در اینترنت با بیش از 20 هزار دانلود – 91
  • تولید بیش از 40 پادکست به صورت هفتگی با موضوع انتخاب نام برند، برندسازی شهری و ... – از مرداد 97 تا تیر 98
اینستاگرام حمید توکلی